Nieuwsbrief 26/6


Beste ouders,

Nog even en dan begint de zomervakantie. Op dit moment staan er voor iedere les 4 of meer kinderen op de wachtlijst(!)

Kinderen die nu op les zitten hebben natuurlijk voorrang om volgend schooljaar weer mee te doen. Mits ik vóór 11/7 hoor of uw kind na de vakantie weer meedoet of niet. Dan kan ik aan de grote puzzel beginnen om zoveel mogelijk kinderen een plekje te geven op de dag en het tijdstip van hun keuze. Het doorgeven kan mondeling/via WhatsApp/via mail kunstmug@gmail.com Vergeet dit aub niet!

In het nieuwe schooljaar komt er op donderdag nog een extra groep bij: van 17.15 uur tot 18.30 uur. Deze groep is voor kinderen van 9 jaar en ouder.  Meer info: 9+klas

Kunstmug heeft een nieuw bankrekening nummer: NL12KNAB0506766101

Vanaf volgend schooljaar zijn dit de lesprijzen:

  • Tekenles (75 minuten) wordt €9,50 per les
  • 10+ illustratieklassen op maandag en dinsdag (1,5 uur) €12,50     Bij vragen, app of mail gerust!
    Groetjes, Ramona