Algemene voorwaarden Kunstmug

Het is goed om bij het verlenen van diensten een aantal regels en voorwaarden te stellen. Dit schept duidelijkheid en voorkomt vragen en vervelende situaties.

 • Aan- en afmelden voor de Kunstmug tekenlessen kan via email of Whatsapp (kunstmug@gmail.com 06-22669896).
 • De lessen van de Kunstmug zijn geschikt voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Teken- en schilderervaring is niet nodig.
 • De tijdsduur van een reguliere les is één uur, de 9+ lessen duren anderhalf uur.
 •  Het cursusjaar van de Kunstmug  bestaat uit een 5 blokken die lopen van vakantie tot vakantie.
 • De kosten voor de lessen worden op de website (www.kunst-mug.nl) aangegeven. Men betaalt steeds voor een blok bestaande uit 6-10 lessen (afhankelijk hoeveel weken er zitten tussen twee vakanties).
 • Het cursusgeld dient vooraf volledig te worden betaald. Dit kan via de betaalpagina op de website.
 • Stroom je in, midden in een blok, dan wordt het cursusgeld bepaald naar rato van het aantal lessen dat nog gegeven wordt tot het einde van het blok. Hiervoor stuur ik een betaalverzoek.
 • Een vriendje of vriendinnetje meenemen? Dat mag, mits de groep niet vol is en ik hier vooraf van op de hoogte ben gebracht. Een losse (proef)les kost evenveel als een gewone les (10 euro voor een les van 1 uur of 12,50 voor een 9+ les van 1,5 uur).
 • Restitutie van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.

 • Bij gevaarlijke weersomstandigheden (code Rood) gaan de lessen niet door, de kinderen ontvangen dan een tekenopdracht voor thuis.

 • Tijdens de schoolvakanties van de bovenbouw worden er geen tekenlessen gegeven. De lessen worden weer hervat direct na iedere vakantie.
 • In vakanties kun je je wel opgeven voor workshops, deze worden aangekondigd op de website en Kunstmug Instagram/Facebook.
 • Als je op tekenles zit ben je altijd verzekerd van een plekje na iedere vakantie. Dus opnieuw opgeven is niet nodig. Wanneer je wil stoppen dien je dit uiterlijk in de laatste les voor de vakantie aan te geven. Wanneer dit niet is doorgegeven ga ik ervan uit dat je na de vakantie weer komt en zal ik de les in rekening moeten brengen (er is immers een plekje voor je vrij gehouden).
 • Cursusgeld is inclusief materiaal gebruik, wel kun je een schetsboekje kopen (€6,-). Deze graag contant betalen. Een eigen schetsboek meebrengen mag ook.
 • Verlies van spullen en beschadiging van kleding en dergelijke is voor eigen risico. Dus kom alsjeblieft niet in mooiste kleding naar tekenles!