Waar

Vanaf januari 2021 vinden de lessen plaats in mijn atelier in het oude gebouw van het Nova College aan de Planetenlaan 5 in Haarlem, in lokaal 014 (voorheen de personeelskamer).

Het lokaal links van de voordeur met de groene gordijnen.